پشت بازو دمبل روی میز شیبدار

آموزش حرکت پشت بازو دمبل روی میز شیبدار

آموزش حرکت پشت بازو دمبل روی میز شیبدار فیلم آموزش حرکت پشت بازو دمبل روی میز شیبدار توسط مسعود ذات پرور به طور اختصاصی از وب سایت فیز...

ادامه توضیحات

ویژه برنامه مسترالمپیا2019 با حضور مسعود ذات پرور و آبتین شکرابی

ویژه برنامه مسترالمپیا ۲۰۱۹ مصاحبه با مسعود ذاتپرور و آبتین شکرآبی

ویژه برنامه مسترالمپیا ۲۰۱۹ مصاحبه با مسعود ذاتپرور و آبتین شکرآبی در شاخه فیزیک کلاسی ویژه برنامه مسترالمپیا ۲۰۱۹ مصاحبه با مسعود ذات...

ادامه توضیحات