کارت حرفه ای NPC برای مسعود و مهیار ذات پرور

کارت حرفه ای NPC برای مسعود ذات پرور و مهیار ذات پرور صادر شد.

کارت حرفه ای مسعود ذات پرور و مهیار ذات پرور

مسعود ذات پرور که سابقه ۲عنوان اوورالی جهانی را داشته و در فیزیک کلاسیک موفق به دریافت کارت پرو NPC گردید و مهیار ذات پرور ورزشکار تیم ترک هم که در مسابقات جام الماس اوورال گشته بود توانست کارت پرو خود در رشته فیزیک را دریافت کند.