مسابقات آرنولد کلاسیک اسپانیا درخشش مایان ذات پرور

در مسابقات آرنولد کلاسیک ۲۰۱۷ که در تاریخ ۳۱ شهریور در اسپانیا برگزار شد.

معین (مایان) ذات پرور توانست به مقام سومی در رشته بادی کلاسیک علی رغم شایستگی بیشتر نسبت به نفر اول دست پیدا کند.

مایان ذات پرور - فیزیک پرو

مسابقات آرنولد کلاسیک اسپانیا ۲۰۱۷ – مقام سوم

مایان ذات پرور - ارنولد کلاسیک اسپانیا

مایان ذات پرور – ارنولد کلاسیک اسپانیا

منبع : وب سایت فیزیک پرو