مهیار ذات پرور در مسابقات جام الماس

مسابقات جام الماس که در روز جمعه ۳۰ مهرماه سال ۹۶ برگزار شد

مهیار ذات پرور از تیم فیزیک پرو در یک رقابت سخت به مقام قهرمانی مسابقات فیزیک کلاسیک دست پیدا کند.

 

مهیار ذات پرور – فیزیک پرو

مهیار ذات پرور - مسابقات جام الماس

مهیار ذات پرور – مسابقات جام الماس

منبع : وب سایت فیزیک پرو