تیم فیزیک ذات پروان

تیم فیزیک ذات پروران زیر نظر مستقیم مسعود ذات پرور آماده برای مسابقات استانی و کشوری. عکس مربوط به بازبينى تيم فيزيك ذات پروران براى شركت در مسابقات استانى و كشورى در مجموعه فيزيك پرو
آرزوى موفقيت و پيروزى ميكنيم براى تمامى ورزشكاران تيم مسعود در مسابقات پيش رو ✌️🏆

 

تیم فیزیک پرو

تیم فیزیک پرو

☑️VIVA TEAM MASOUD