ویژه برنامه مسترالمپیا2019 با حضور مسعود ذات پرور و آبتین شکرابی

ویژه برنامه مسترالمپیا ۲۰۱۹ مصاحبه با مسعود ذاتپرور و آبتین شکرآبی

ویژه برنامه مسترالمپیا ۲۰۱۹ مصاحبه با مسعود ذاتپرور و آبتین شکرآبی در شاخه فیزیک کلاسی ویژه برنامه مسترالمپیا ۲۰۱۹ مصاحبه با مسعود ذات...

ادامه توضیحات