تغذیه

کراتین و نحوه مصرف آن

کراتین در طی روز های اول مصرف سبب افزایش وزن و احتباس آب میشود.این مسئله به این دلیل است که کراتین میتواند آب را به دنبال خود به داخل عضلات بکشاند و اصطلاحا دارای خاصیت اسموتیک است.

اسکرول به بالا