روزهاي سخته كه از يه انسان يه كوه مي سازه !

كوهي كه اونقدر استواره كه حتي بدترين بلاها و سخت ترين مشكلات پيشش زانو مي زنه ! اصلاً جنسيت نداره ! مي توني يه مرد باشي يا يك زن ! مهم اينه كه تو قهرمان زندگيت باشي