جلو بازو دمبل متناوب، جفت، چکشی

آموزش حرکت جلو بازو دمبل جفت، جلو بازو دمبل متناوب و جلو بازو دمبل چکشی

آموزش حرکت جلو بازو دمبل جفت، جلو بازو دمبل متناوب و جلو بازو دمبل چکشی آموزش حرکت جلو بازو دمبل جفت، جلو بازو دمبل متناوب و جلو بازو ...

ادامه توضیحات

پشت بازو دمبل روی میز شیبدار

آموزش حرکت پشت بازو دمبل روی میز شیبدار

آموزش حرکت پشت بازو دمبل روی میز شیبدار فیلم آموزش حرکت پشت بازو دمبل روی میز شیبدار توسط مسعود ذات پرور به طور اختصاصی از وب سایت فیز...

ادامه توضیحات