ویژه برنامه مسترالمپیا ۲۰۱۹ مصاحبه با مسعود ذاتپرور و آبتین شکرآبی در شاخه فیزیک کلاسی

ویژه برنامه مسترالمپیا ۲۰۱۹ مصاحبه با مسعود ذات پرور و آبتین شکرآبی در شاخه فیزیک کلاسیک که از برنامه Generation Iron Persia پخش شد.

برای دیدن این برنامه برروی زیر کلیک کنید