دریافت برنامه تمرینی غیرحضوری مهیار ذات پرور

دریافت برنامه تمرینی غیرحضوری مهیار ذات پرور،مربی بدن سازی،  جام الماس سال ۹۶ در رشته فیزیک، اورال جام الماس سال ۹۶، قهرمانی مسابقات NPC ایتالیا در سال ۹۶ و مربی رسمی تیم فیزیک پرو