مسابقات بادی بیلدینگ استان گیلان سال ۹۶

مسابقات بادی بیلدینگ استان گیلان سال ۹۶ به طور اختصاصی از وب سایت فیزیک پرو ، دوستان می توانند فیلم های ضبط شده مسابقه را از این صفحه دانلود و تماشا کنند.

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

منبع وب سایت فیزیک پرو