دریافت برنامه تمرینی غیرحضوری مایان ذات پرور

جهت دریافت برنامه تمرینی غیرحضوری مایان ذات پرور فقط از طریق فرم زیر اقدام به پر کردن اطلاعات و ثبت نام کنید.

معین (مایان) ذات پرور مربی رسمی فدراسیون پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران، قهرمان بادی کلاسیک، قهرمان بادی کلاسیک آرنولد کلاسیک اسپانیا، قهرمان بادی کلاسیک کشوری و مربی رسمی تیم فیزیک پرو